Stichting CFC Foundation

De CFC Foundation is de goede doelen stichting van Accountancy.nu B.V.. Het bestuur bestaat uit medewerkers en andere betrokkenen bij het kantoor. Wilt u meer informatie omtrent wat ons drijft en hoe u dit kunt ondersteunen? Leest u dan verder.

 

Activiteiten

Wij willen de ontwikkeling van kansarme kinderen in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden ondersteunen maar tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de Haagse lokale samenleving door het ondersteunen van jongeren die die ondersteuning niet krijgen maar wel nodig hebben en verdienen. Centraal staat dat een betere leefomgeving, goede scholing/ training en begeleiding uiteindelijk de sleutel zijn naar een betere toekomst. Wij kiezen onze doelen zorgvuldig, sommige projecten worden persoonlijk, rechtstreeks en met een bestuurslid als eind verantwoordelijke uitgevoerd. Met een deel van onze fondsen ondersteunen wij SOS Kinderdorpen (zie www.soskinderdorpen.nl). Wij onderhouden ieder contacten met “onze eigen” gesponsorde kinderen. Daarnaast ondersteunen we bijvoorbeeld gezondheidszorg voor kinderen in Sierra Leone en lokale Haagse initiatieven en instellingen.

 

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling is als volgt:

 

1: De Stichting heeft ten doel duurzame verbetering van de kansen van kinderen en jongeren. De stichting helpt direct en indirect kansarme en kwetsbare kinderen en jongeren. Leefomstandigheden, educatie en perspectief zijn daarbij sleutelbegrippen. Centraal staat steeds het geven van een veilige en stimulerende leefomgeving, onderwijs, vaktraining, voedsel, kleding, medische zorg, oog voor de psychologische, sociale èn geestelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. De Stichting ondersteunt daartoe middels giften nationale en internationale hulporganisaties van uitstekende reputatie en bekendheid en voert ook rechtstreeks zelfstandig projecten uit.

 

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 

- het aantrekken van donaties in het algemeen en in het bijzonder het aantrekken van donaties van cliënten van Accountancy.nu B.V., gevestigd te 's-Gravenhage;

 

- het (doen) organiseren van fondsenwervende activiteiten in de breedste zin des woords.

 

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

 

- Hans van Antwerpen, penningmeester en voorzitter

- Atif Hanif, secretaris

- John Potteboom, lid

 

Omtrent de beloning voor bestuursleden is in de statuten het volgende bepaald:
“Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.”

 

Activiteiten en Financiën

klik hier voor ons jaarverslag 2018.

klik hier voor ons jaarverslag 2019.

 

Beleidsplan

De stichting ondersteunt SOS Kinderdorpen. Medewerkers van Accountancy.nu B.V. kunnen het bestuur hun voorkeur aangeven voor een pleegkind. Uiteraard besluit het bestuur. CFC Foundation heeft een structurele samenwerking met SOS Kinderdorpen op basis waarvan CFC Foundation optreedt als langjarige, stabiele en betrouwbare donateur van SOS Kinderdorpen en daarmede als sponsor van kinderen. In 2017 is gestart met sponsoring van Lionheart Foundation, middels een “welpendeel” heeft de stichting zich voor vijf jaar gecommiteerd aan een jaarlijkse donatie van € 1.250. Lionheart Foundation besteed de gelden aan medische zorg voor kinderen in Sierra Leone.

 

Naast het vorenstaande richt CFC Foundation zich op Nederlandse en lokale haagse initiatieven en instellingen waarvoor de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de lokale samenleving centraal staat.

 

Donaties worden ontvangen van Accountancy.nu B.V. en uit een eigen programma om fondsen aan te trekken bij derden. De stichting verwerft geen gelden met als doel deze langere tijd dan nodig voor continuïteit aan te houden. Alle aangetrokken gelden worden op relatief korte termijn aangewend. Anders dan een rekening courant bij een Nederlandse bank vindt geen vermogensbeheer plaats.

 

Persoonlijke noot van de bestuursleden

Deze website is met opzet zakelijk en simpel. Hiermede beogen wij te voldoen aan moderne eisen van governance en transparantie en fiscale eisen vanwege de ANBI status. Niet meer dan dat. Dat is omdat wij veel liever dan via een website persoonlijk met u overleggen en u persoonlijk informeren omtrent onze activiteiten, omtrent wat ons drijft en bezig houdt en hoe u dat zou kunnen ondersteunen.

 

Praktische informatie

Stichting CFC Foundation

Oude Middenweg 17

2491 AC  DEN HAAG

Tel : 088 – 4540000

Mail : mail@cvcaccountants.com

 

Bankrekening : NL42 TRIO 0391075152

 

RSIN : 855731928

Copyright © 2017 CFC Foundation